Rytmikworkshop

Beskrivning

Rytmikmetoden – musik genom rörelse, rörelse genom musik!

När vi rör oss minns kroppen puls, rytm och klang och musiken förankras i hela människan. Rytmikmetoden är en helhetspedagogik som syftar till att lära sig använda sin kropp som redskap för att fördjupa sin förståelse av musik. Med kroppen som ett dynamiskt instrument, melodiskt, rytmiskt och improvisatoriskt, utvecklar vi kropp, intellekt och känsla parallellt med den skapande/konstnärliga förmågan.
I rytmikmetoden samspelar rörelse, musik och teori. Detta arbetssätt utvecklades av tonsättaren och pedagogen Emile Jaques-Dalcroze i början av 1900-talet.

Metoden består av tre delar

Metrik – notvärden, rytmer, taktarter m.m.
Solfège – gehörsövningar; tonhöjds- och intervallträning m.m.
Improvisation – rytmisk, melodisk och genom rörelse
Syftet med kursen kan variera lite beroende på gruppdeltagarnas önskemål, men generellt handlar den om att ge deltagarna en möjlighet att finna sin väg till att kunna kommunicera och uppleva musik. Denna kurs vänder sig till alla åldrar.
För workshop inom ramen för Skapande skola klicka här!