Hitta Rätt! (skola, årskurs F-3)

– en musikspäckad skattjakt för barn 6-9 år

Har du tid att titta på moln? Var kommer ditt namn ifrån? Känner du att du blir lyssnad på?

Lo, Billie och Humlan ger sig tillsammans ut på en skattjakt i sökandet efter rätt. På vägen möter de hinder där de tar hjälp av varandra, men också av publiken, för att jakten på rätt aldrig ska stanna.

Med utgångspunkt i barns kunskap, filosoferande och egna frågor och formuleringar kring FN’s barnkonvention sammanflätar Ensemble Yria egenkomponerad musik, rörelse och konventionstext till en visuell, klingande och interaktiv kulturupplevelse för många sinnen. Kunskap förmedlas på ett för målgruppen begripligt sätt där karaktärernas dilemman är hämtade ur barns vardag. Mitt under föreställningen bjuds publiken in till omröstning för att göra ett vägval. Publiken medverkar även i sång och rörelse och hjälper till slut ensemblen att fortsätta jakten på barns rättigheter.

Barnrättsutredningen, som skapats på uppdrag av regeringen, har i in sin rapport från 2016 föreslagit att FN’s barnkonvention ska antas som lag i Sverige. Utredningen menar på att barns möjlighet att få och använda sina rättigheter behöver bli bättre, och därför behöver barn kunskap om dessa. Utredningen föreslår att skolan ska vara en plats där denna information förmedlas.

Hitta Rätt! är en skol- och familjeföreställning som kommunicerar och synliggör barns rättigheter. Föreställningen stärker barns kunskap om barnkonventionen och uppmuntrar publiken att ständigt sträva mot barnets bästa. Produktionen har granskats utifrån normkritiska perspektiv för att så många som möjligt ska känna sig inkluderade. Granskningen har skett i samarbete med Amphi produktion som arbetar med normkritiskt förändringsarbete. Ett diskussionsmaterial, för skolorna att arbeta vidare med efter vårt besök, kommer att tas fram under 2018.

Grammisnominerade Ensemble Yria turnerar i hela Sverige med sina uppskattade musikteaterproduktioner för barn i olika åldrar. Deras energi, stämsång och känsla för musikäventyret genomsyrar samtliga produktioner. År 2007 hade gruppen premiär med sin första föreställning Längre än längst – ett rymdspektakel. Nu tio år senare och med fem produktioner i ryggsäcken firar vi tio-årsjubileum med Hitta Rätt! och ni får vara med.

Manus, musik, koreografi, produktion: Ensemble Yria
Yttre öga: Åsa Back
Kostym: Matilda Olsson
Ljusdesign: Ann-Marie Fritiofsson
Ljuddesign: Jakob Arvidson

Målgrupp: årskurs F-3
Maxpublik: 80 barn + medföljande vuxna
Lokal/scenyta: Mörklagd blackbox/aula/gymnastiksal eller liknande med fri golvyta (ej stengolv) 8x6m, 4m takhöjd (publikplatser i olika nivåer föredras)
El: 3 fas framdragen till spelplats (vi tar med scenljus)
Speltid: ca 50 min (exkl. insläpp)
Byggtid/rivtid: 120 min/90 min

Klicka här för PDF med information om föreställningen

Kontakt: Cecilia Olsson, 073 664 39 61
info@ensembleyria.se