Premiär av Flytande Form den 25/9

En interaktiv, visuell konsert på tema vatten för åk4-6. Av & med Ensemble Yria. Vad vore vi utan vatten? Står Atlantis att finna och vad är det för Flytande Formelektriska krafter som ligger till grund för detta fascinerande och livsnödvändiga element som täcker stora delar av vår jord?

Följ med i Ensemble Yrias djupdykning i det stora blå och ända in i vattnets minsta beståndsdelar. Förundras av dess skönhet, förödande kraft och flyt med i kretsloppets förvandlingsresa mellan fast-, gas-, och flytande form.

Premiär 25/9-13 i Skärholmen, Ungdomens hus – 2 fst. Spelas sedan vidare 26-27/9 i Hägersten på Kulturskolans scen – 4 fst med subvention från Stockholms stad. Ni betalar endast 50kr/elev. OBS! Begränsat antal, först till kvarn! Flytande Form lämpar sig även utmärkt inom ramen för skapande skola. Föreställningen är ca 45 min. lång.
Med stöd av: Stockholms läns landsting, Stockholm Stad, Musikalliansen, Helge Ax:son Johnsons stiftelse & Kulturrådet.

I denna interaktiva konsert för barn 9-12 år sammanflätar ensemblen musik, text och rörelse med laborationer ochspännande fakta om vattnets uppbyggnad och karaktär. Ljudbilden byggs upp av mångstämmig sång och akustiska instrument till blöta grooves. Resultatet blir en visuell och svängig musikupplevelse som väcker fantasi, engagemang och eftertanke!

Flytande Form springer ur ett gemensamt utforskande arbete med barn åk 4-6, forskare, pedagoger och konstnärer, som alla har kreativitet som gemensam nämnare.
Jobba vidare: Utöver konserten kan vi erbjuda en välkomponerad, utforskande och ämnesintegrerad workshop som bygger på frågeställningar runt ämnet vatten, som vi gemensamt med barnen utforskar och gestaltar i musik och rörelse. Vi visualiserar bland annat vattenmolekylen och dess olika faser, vi skapar en instrumental bubbelorkester och skriver vatteninspirerande haikudikter som sedan arrangeras till scenisk gestaltning. Reflektion sker löpande under passen.

”Ensemble Yria fångade med sin sprudlande energi och sitt engagemang mina smått skoltrötta 6:or. Genom att variera arbetssättet inspirerade de eleverna genom bl.a sång, dans, rörelse, experiment och diktskapande. Innehållet var rikt, det var allt ifrån att gestalta vattenmolekylens uppbyggnad, dess tre faser med hjälp av kroppen till att använda sin taktkänsla och koordination i en fartfylld stöveldans. Variationen var på topp och stämningen likaså, Vi hoppas få tillbaka dem i Skapande skola projekt i framtiden.” (Tina Andersson klasslärare åk 6 Metapontum)

Sedan 2008 arbetar Ensemble Yria med turnerande konstnärlig och musikpedagogisk verksamhet för barn runt om i Sverige. Deras energi, stämsång och känsla för musikäventyret genomsyrar samtliga produktioner. Här skapas färgsprakande musikspektakel för barn som väcker frågor, förundran och fantasi!

KONTAKT OCH INFORMATION:
Britta Foralund 073-652 45 71
info@ensembleyria.se
www.ensembleyria.se