Barnkör

Kom och sjung låtar som får hjärtat att bulta och kroppen att svänga!
6-9 år

Beskrivning

Tillsammans sjunger vi låtar som får hjärtat att bulta och kroppen att svänga. I Yriakören kombinerar vi sång, rörelse, spel och tecken som stöd för att musiken ska förankras i hela individen. Tillsammans med barnen skapar vi färgsprakande musikaliska äventyr, som väcker nyfikenhet och lust att musicera tillsammans i grupp. Vi sjunger främst Yrias egna skräddarsydda musikmaterial. Passet är ca 40 minuter långt.

Vår pedagogiska tanke är att genom rytmikmetodik involvera många sinnen i ett lustfyllt möte med musik och bidra positivt i barnets utveckling på flera plan; språkligt, motoriskt, socialt, mentalt och estetiskt. Läs mer om rytmikmetodik här.

Yrias musik hittar du i våra musikböcker, på Spotify och på vår Youtube-kanal Yrias värld.
Musik för barn på lekfullaste allvar!

BARNKÖR i Stockholm Hösten 2022
Plats: Yrias värld – Tellusgången 12,  Telefonplan.
Ålder: 6-9 år (F-klass – Åk3)
Tid: Torsdagar
Yriakören Virvlarna kl.16.15 (45 min)
Yriakören Zingarna kl.17.15 (45 min)
Datum våren 2023: 26/1, 2/2, 9/2, 23/2, 9/3, 16/3, 23/3, 30/3, 20/4, 27/4 och 4/5 (Konsert).

Kursavgift: 2100 kr
Anmälan: info@ensembleyria.se
Du kan anmäla intresse för kören från det år ditt barn börjar förskoleklass.
Ledare: Britta Forslund & Sara Ohlzon

Angående Coronasituationen
I tider av ökad oro känns det viktigt att fortsätta stimulera våra sinnen i musik och rörelse och skapa värme och trygghet. Detta förutsätter dock att vi alla tar ansvar: tvättar händerna, stannar hemma vid minsta sjukdomssymtom och lyssnar på Folkhälsomyndighetens råd. folkhalsomyndigheten.se

GDPR
Vi vill upplysa dig om hur vi hanterar de uppgifter du skickar till oss i samband med anmälan till våra kurser och varför vi behöver dessa. Uppgifterna behövs för att vi ska kunna skicka faktura/kvitto till er samt för att kunna åldersindela grupperna. Uppgifterna sparas av oss i två år och delas aldrig med tredje part.