Rytmikmetodik – Rytmikworkshop

Lär dig musik genom rörelse och rörelse genom musik!

Beskrivning

OM RYTMIKMETODIK
Musik genom rörelse. Rörelse genom musik

När vi rör oss minns kroppen puls, rytm och klang och musiken förankras i hela människan. Rytmikmetoden är en helhetspedagogik som syftar till att lära sig använda sin kropp som redskap för att fördjupa sin förståelse av musik. Vi utvecklar kropp, intellekt och känsla parallellt med den skapande förmågan. Detta arbetssätt utvecklades av tonsättaren och pedagogen Emile Jaques-Dalcroze i början av 1900-talet.

Metoden består av tre delar:
Metrik – notvärden, rytmer, taktarter m.m.
Solfège – gehörsövningar; tonhöjds- och intervallträning m.m.
Improvisation – rytmisk, melodisk och genom rörelse

Yrias musik hittar du i våra musikböcker, på Spotify och på vår Youtube-kanal Yrias värld. Musik för barn på lekfullaste allvar!

YRIAS RYTMIKWORKSHOP – Med sång, rytm och rörelse ser, hör och berör vi varandra!
Musik är en nyckel till våra känslor. Vi kan kommunicera och bygga broar genom musik och stärka grupp- och självkänslan. Med musik och rörelse stimulerar vi även många sinnen och kommer i kontakt med kreativiteten. I våra rytmikworkshops, oberoende av ålder, nivå, så vill vi skapa levande möten och upplevelser som väcker det musiska sinnet till liv. Vi lyssnar, gestaltar, skapar och reflekterar tillsammans i en kreativ, och tillåtande miljö. Mitt i musiken!

Det viktigaste för oss är att alla deltagare:
får vara delaktiga i musikens och rörelsens kreativa och konstnärliga uttryck.
får aktivera sina sinnen och entusiasmeras i mötet med musik.
– får samarbeta och lyssna in varandra i ett lustfyllt möte med musiken.
– får lära sig mer om musik i alla dess former genom rörelse.

Våra rytmikworkshops vänder sig till alla åldrar och nivåer och skräddarsys utifrån gruppdeltagarnas behov och önskemål. Passar även utmärkt för särskola.

Bokning: Hör av er till oss så tittar vi tillsammans på upplägg, pris och specifika önskemål.

Mer info om workshop för barn och skapande skola klicka här!