Skapande Skola

Sinnrika föreställningar och rytmikworkshops för skola.

Beskrivning

Med utgångspunkt i rytmikmetoden skapar Ensemble Yria tillsammans med eleverna kreativa och konstnärliga möten som väcker det musikaliska sinnet till liv.
Syftet är att bidra till ökad lust och nyfikenhet för lärande.

Inom ramen för Skapande skola erbjuder Ensemble Yria:

•   Flytande Form – interaktiv, visuell konsert på tema vatten för åk 4-6.
•   Längre än Längst – interaktivt musikspektakel på tema rymden för åk F-3.
•   Hitta Rätt! – musikspäckad skattjakt som tar avstamp i FN’s barnkonvention för åk F-3
•   Sinnenas Spektakel – interaktivt musikspektakel för åk F-1.
•   Musikworkshop på tema vatten, rymden, barnkonventionen, sinnena eller efter önskemål.

Vi lyssnar, upplever, skapar, gestaltar och reflekterar med eleverna.

Som rytmiklärare fokuserar vi på rörelsens och musikens pedagogiska roll. Vi involverar många sinnen i den estetiska inlärningsprocessen vilket skapar stora möjligheter att inspirera  och nå fram till varje enskild individ oavsett förutsättningar. Våra program passar även utmärkt för särskola.

Det viktigaste för oss är att eleverna:

•   får vara delaktiga i musikens och rörelsens kreativa och konstnärliga uttryck.
•   får aktivera sina sinnen och entusiasmeras i mötet med kunskap på flera plan.
•   får samarbeta och lyssna in varandra i ett lustfyllt möte med musiken.

Exempel på hur en workshop för årskurs 4 på tema Vatten kan se ut

Under 90 min skapar vi genom rytmikmetoden en nyfikenhet hos eleverna kring ämnet vatten och dess olika faser. Vi gör olika rytm- och rörelseövningar, skapar en instrumentell ”bubbelorkester” och lär ut sången Samma gamla vatten som behandlar ämnet. Vi visualiserar vattenmolekylens uppbyggnad, vattnets olika faser och dess karaktär i musik och rörelse. Sedan avslutar vi med avslappning och reflektion till en poetisk musiksaga som berör kretsloppet och skapar ett sammanhang av vattnets betydelse för allt liv.

Antal elever: max 24 (detta antal gäller workshop)
Plats: Samlingslokal med stor fri golvyta
Programlängd: 90 min
Pris: 12 000 kr + moms/dag. Två workshops samma dag och plats.
Övrigt: Minst en deltagande lärare ska närvara vid varje pass – detta för att skapa möjlighet för uppföljning av det valda temat. Pedagogiskt material och referenser finns vid förfrågan.

Klicka här för PDF med information om Skapande skola med Ensemble Yria

Några ord om Skapande skola med Ensemble Yria

Fantastiskt bra program. Lekfullt och roligt. Mycket pedagogiskt. Omväxlande. Ni skapar en väldigt bra kontakt med barnen.”
Åke Casperson, musiklärare Rinkabyholmsskolan.

Se upplägget ovan som ett förslag, vi skräddarsyr gärna utifrån ert önskemål!
Vad gäller pris och upplägg för våra musikspektakel, se Produktioner.