Flytande Form

En interaktiv och visuell konsert på tema vatten!
Skola, årskurs 4-6

Konserten var som vatten – den flödade fram genom olika känslor och stämningar och berörde mig mycket.
Lovisa Klint, kultursekreterare Enköpings kommun
Boka Flytande Form

Beskrivning

Vad vore vi utan vatten? Står Atlantis att finna? Och vad är det för elektriska krafter som ligger till grund för detta fascinerande och livsnödvändiga element som täcker stora delar av vår jord?

Följ med i Yrias djupdykning i det stora blå och ända in i vattnets minsta beståndsdelar. Förundras av dess skönhet, förödande kraft och flyt med i kretsloppets förvandlingsresa mellan fast, flytande och gasform.

I denna interaktiva konsert sammanflätar ensemblen musik, text och rörelse med laborationer och spännande fakta om vattnets uppbyggnad och karaktär. Ljudbilden byggs upp av mångstämmig sång och akustiska instrument till blöta groovs. Resultatet blir en visuell och svängig musikupplevelse som väcker fantasi, engagemang och eftertanke.

Flytande Form springer ur ett gemensamt utforskande arbete med barn åk 4-6, forskare, pedagoger och konstnärer, som alla har kreativitet som gemensam nämnare. Till konserten erbjuder vi en välkomponerad, utforskande och ämnesintegrerad workshop som bygger på frågeställningar runt ämnet vatten, som vi gemensamt med barnen utforskar och gestaltar i musik och rörelse. Vi visualiserar bland annat vattenmolekylen och dess olika faser, vi skapar en instrumental bubbelorkester och skriver vatteninspirerade haikudikter som sedan arrangeras till scenisk gestaltning.

Målgrupp: åk 4-6 eller familjeföreställning
Publik: max 150 eller enligt överenskommelse
Speltid: ca 45 min.
Lokal: Mörklagd scen/blackbox/aula eller liknande med sluttande publikplatser
Teknik: se PDF Teknisk specifikation nedan
Byggtid/rivtid: 240 min/120 min

Klicka här för PDF med information om föreställningen
Klicka här för PDF Teknisk specifikation för föreställningen

Se svaren till vårt vattenquiz här.