Hitta Rätt!

En musikspäckad skattjakt efter barns rättigheter!
Skola, årskurs F-3

Det var nice att få vara med och rösta!
Melina 9 år
Boka Hitta Rätt!

Beskrivning

Lo, Billie och Humlan är i sin koja när de plötsligt får ett alldeles äkta vykort, adresserat till “Dig med rättigheter”. På kortet står det “Sök efter artiklar!” Det måste vara en skattjakt! Kompisarna ger sig ut på ett spännande och utmanande äventyr där de möter olika hinder. De tar hjälp av varandra och av publiken, som mitt under föreställningen uppmanas att delta i en omröstning när ett viktigt vägval ska göras!

Hitta Rätt! är en skol- och familjeföreställning som kommunicerar och synliggör barnets rättigheter  på ett för målgruppen begripligt sätt. Med utgångspunkt i barns tankar kring FN:s barnkonvention sammanflätas ny musik, rörelse och konventionstext till en visuell, klingande och interaktiv upplevelse för många sinnen.

Till föreställningen medföljer ett musikalbum och ett handledningsmaterial, framtaget i samarbete med barnrättsexpert Åsa Ekman. Häftet är fullt med musik, diskussionsunderlag och kreativa idéer på hur lärare, tillsammans med barn, kan utforska och förankra barnkonventionen. Yria erbjuder även en rytmikworkshop där ensemblen tillsammans med eleverna, genom musik och rörelse, reflekterar vidare kring barnets rättigheter. Hitta Rätt! i sin helhet, lämpar sig väl inom ramen för skapande skola.

Från år 2020 är FN:s barnkonvention lag i Sverige och skolan har en viktig roll i att göra den tillgänglig för både barn och vuxna. För att barns möjlighet att använda sig av sina rättigheter ska bli bättre, behövs kunskap om dessa. Produktionen har granskats av Amphi produktion utifrån ett normkritiskt perspektiv för att så många som möjligt ska känna sig så inkluderade möjligt.

Målgrupp: årskurs F-4
Publikantal: 80 barn + medföljande vuxna (eller enligt överenskommelse utifrån lokalen)
Lokal: Mörklagd scen/blackbox/aula
Scenyta: 8x6m, 4m takhöjd
El: 230 V, 10 A
Speltid: ca 50 min (exkl. insläpp)
Byggtid/rivtid: 240 min/120 min

Subvention genom Stockholms stads Kulanpremie finns. Kontakta oss för mer information.

Klicka här för PDF med information om föreställningen

Yttre öga: Åsa Back
Kostym: Matilda Olsson
Ljusdesign: Ann-Marie Fritiofsson
Ljuddesign: Jakob Arvidson